Informatii Intretinere porcine

Informatii intretinere porcine

    Toate efectivele de porci trebuie să beneficieze de un set de măsuri de protecţie sanitară. Este foarte important să se evite introducerea de factori de transmitere a îmbolnăvirilor în turmă prin intermediul exemplarelor noi, al oamenilor, rozătoarelor, păsărilor, aprovizionării şi hranei. Crescătorii de suine trebuie să aplice o politică menită să prevină pe toate direcţiile răspândirea îmbolnăvirilor, asigurând în acelaşi timp vitalitatea efectivului de porcine.

    Legislaţia românească în domeniu include Norma sanitară veterinară din 3 iulie 2008 care stabileşte regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate, Capitol II, art.4 şi Ordonanţa 63/03.07.2008.

   Curăţenia şi dezinfectarea

    Pentru a reduce riscul de pierderi la nivelul efectivului de porcine, cauzate de bolile infecţioase, trebuie să se efectueze curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor. Din punct de vedere practic, nu este posibil să se sterilizeze adăpostul, dar curăţarea eficientă şi dezinfectarea reduc cantitatea de germeni periculoşi până la un nivel care nu afectează performanţele şi bunăstarea porcilor.

    Igenizarea adăposturilor

    Igienizarea adăposturilor de porci se efectuează cu regularitate, dar posibilităţile depind foarte mult de mărimea efectivului şi de arhitectura şi construcţia adăpostului. Nevoia de curăţenie şi dezinfectare sporeşte odată cu efectivul:

 1. La efectivele de dimensiuni reduse, nevoie de igienizare este mai limitată, datorită numărului mic de animale. Totodată, curăţenia eficientă poate fi mai dificil de realizat, deoarece foarte rar adăpostul este împărţit în compartimente şi posibilitatea de golire a boxele este redusă. Utilizarea apei la curăţenie poate duce la creşterea umidităţii şi dacă porcii se află în acel moment în adăpost, umiditatea le poate cauza îmbolnăviri, în special iarna, când temperatura şi rata de ventilaţie sunt scăzute. Prin urmare, la efectivele mici, singura soluţie pentru curăţenie este cu lopata şi mătura, urmată de golirea boxelor şi/sau dezinfectarea cu var. Acestă metodă este în general destul de eficientă dacă este realizată corect.
 2. La efectivele medii, nevoia de igienizare este mai accentuată. Întotdeauna este esenţial ca între schimbarea loturilor de purcei înţărcaţi şi grăsuni, boxele să fie curăţate. Boxele de fătare se curăţă cu regularitate, dar nu în mod necesar între două fătări succesive. Se recomandă curăţarea cu jet de apă de mare presiune, urmată de aplicarea dezinfectanţilor. Atunci când costul de împărţire în compartimente este prea ridicat, se pot folosi paravane de spălare pentru a preveni împrăştierea apei şi murdărirea altor compartimente populate.
 3. La efectivele mari, riscul de pierderi din cauza bolilor infecţioase este atât de mare încât este necesar ca igienizarea şi dezinfectarea să se efectueze sistematic. Este recomandat ca procesul tehnologic de creştere şi exploatare să aibă loc în adăposturi pentru fătare, pentru purcei înţărcaţi şi grăsuni, împărţite în sectoare cu regim “intră totul, pleacă totul”. Prin urmare, este necesar ca după fiecare golire a unui sector să se realizeze curăţenia folosind instalaţii de apă de presiune mare, urmată de aplicarea dezinfectanţilor.
Mărimea efectivului Metoda de igienizare recomandată
Până la 10 scroafe sau până la 10 purcei înţărcaţi sau grăsuni
 • Curăţarea cu lopata şi mătura
 • Dezinfecatrea prin împrăştierea de var pe pardoseală şi în instalaţiile din boxă
 • Golirea boxei timp de două săptămâni de la igienizare reduce în mod eficient numărul de germeni
Între 10 – 150 scroafe sau 10 – 500 grăsuni
 • Curăţenia sistematică a boxelor. Curăţarea cu regularitate a boxelor de fătare
 • Curăţarea cu lopata şi mătura la efectivele mici şi cu instalaţii de apă de presiune înaltă la efectivele mari
 • Utilizarea pereţilor de spălare pentru a împiedica împrăştierea apei şi murdărirea boxelor populate
 • Utilizare dezinfectanţi
Între 150 – 300 scroafe sau 500 – 1000 grăsuni
 • Curăţarea sistematică a boxelor de fătare şi a boxelor pentru purcei înţărcaţi şi grăsuni
 • Curăţarea cu jet de apă de mare presiune
 • Se recomandă curăţenia pe sectoare; alternativa constă în folosirea pereţilor de spălare pentru a evita împrăştierea apei şi murdărirea boxelor populate
 • Utilizare dezinfectanţi:
Peste 300 scroafe sau Peste 1.000 purcei înţărcaţi sau grăsuni
 • Curăţarea sistematică a boxelor de fătare şi a boxelor pentru purcei înţărcaţi şi grăsuni
 • Curăţarea cu jet de apă de mare presiune
 • Producţie în sectoare cu regim “totul plin, totul gol”
 • Utilizare dezinfectanţi

Recomandări privind igienizarea în funcţie de mărimea efectivului de porcine

 Informatii intretinere porcine 1

Calități ale diverșilor dezinfectanți

Înainte de introducerea unor noi grupe de porci în adăpost, trebuie să existe certitudinea că adăpostul este complet uscat!

 [space]

Extras din manualul „Sisteme de adăpost pentru porcine- volumul 1, Standarde de ferme” elaborat în cadrul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS), UMP MAKIS – MAPDR 04/QCBS/2008

Top vanzari