Informatii Intretinere ovine

 

Sănătatea ovinelor poate fi afectată de o serie de factori externi iar cei cu o influenţă majoră. Aceşti factori cauzatori se vor lua în calcul la proiectarea şi construcţia sistemului de adăpost.

Factorii de mediu și biologici
 • Baza furajeră
 • – Rasa de ovine
Condiţiile de creştere şi exploatare
 • Adăposturile: materialele de construcţie, sistemul de construcţie, echipamentele
 • Condiţii de bunăstare: microclimatul, spaţiul disponibil pentru animale, accesul la furaje şi apă
 • Uşurinţa cu care se realizează activităţile de curăţare şi dezinfectare
Îmbunătăţirea condiţiilor de creştere
 • -Optimizarea furajării
Furajarea
 • Raţională: cantitatea, calitatea şi compoziţia furajelor să fie optime
 • – Igiena furajării

Principalii factori care influenţează sănătatea ovinelor

 

    Legislaţia referitoare la bunăstarea animalelor (Directiva Consiliului 98/58/CE transpusă prin Ordinul nr. 75/2005) prevede o serie de condiţii minime privind supravegherea animalelor şi a instalaţiilor. Câteva dintre acestea sunt redate în continuare:

 • Inspectarea animalelor la intervale de timp corespunzătoare, astfel încât să se evite orice suferinţă a acestora. În sistemele intensive moderne, aceasta înseamnă că inspectarea trebuie să aibă loc cel puţin o dată pe zi.
 • Animalele care prezintă simptome de boală sau răni sunt îngrijite imediat. Acolo unde este cazul, animalele bolnave sau rănite se izolează într-un spaţiu potrivit, uscat şi cu aşternut confortabil.
 • Inspectarea tuturor echipamentelor mecanice sau automate esenţiale pentru sănătatea şi calitatea vieţii animalelor trebuie să se facă cel puţin o dată pe zi. Atunci când se observă defecţiuni, acestea trebuie să se remedieze imediat. Dacă acest lucru nu este posibil, se urmează toţi paşii necesari pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării animalelor.
 • Atunci când asigurarea sănătăţii şi bunăstării depinde de un sistem de ventilaţie, se iau măsuri pentru asigurarea unui sistem de rezervă care poate garanta schimbarea aerului din adăpost în cantităţi suficiente. În cazul defectării sistemului, trebuie să existe un sistem de alarmare.

    Pentru a asigura supravegherea animalelor şi a instalaţiilor este important să se acorde o atenţie deosebită următoarelor aspecte:

 • La administrarea furajelor, se va asigura un front de furajare corespunzător pentru toate animalele.
 • Se va efectua regulat inspectarea aleilor de furajare, a hrănitorilor, adăpătorilor şi a jgheaburilor de adăpare.
 • Se va sigura un aşternut proaspăt si uscat în zona de odihnă.
 • Se va întocmi o evidenţă a stării de sănătate a fiecărui animal în parte.
 • Îndeplinirea sarcinilor de rutină, de exemplu supravegherea animalului, îngrijirea ugerului, îngrijirea ongloanelor, individualizarea cu crotalii, înregistrarea indicilor corporali, cântărirea etc.
 • Monitorizarea climatului din adăpost, inclusiv reglarea sistemului de ventilaţie, dacă acesta nu este automatizat.

 [space]

Extras din manualul „ Sisteme de adăpost pentru ovine – Standarde de fermă” elaborat în cadrul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS), UMP MAKIS – MAPDR 04/QCBS/2008

Top vanzari

0