Informatii Intretinere bovine

    În prezent, în activitatea de creştere şi exploatare a bovinelor cea mai mare provocare o reprezintii aşa-numitele boli de producţie. Principala caracteristică a acestor boli este aceea că tranziția de la starea de sănătate la îmbolnăvire este cursivă şi nu este determinată de un singur agent patogen. Principalele cauze ale bolilor de producţie sunt: structura sistemului de adăpost, furajarea şi managementul.

    Bovinele sunt afectate de o serie de factori de mediu. Bolile apar atunci când bovinele îşi pierd echitibrul fiziologic din cauza condiţiilor de mediu, inclusiv hrana. Figura următoare prezintă o serie de factori de mediu care afectează sănătatea bovinelor

 Informatii intretinere bovine 1

Pentru unele boli, cauza poate fi identificată fără dificultate în influențele directe din mediul ambiant. Tabelul următor indică relațiile dintre cauzele potențiale, rănile și bolile cauzate.

 Informatii intretinere bovine 2

    Activităţile de rutină şi gradul de supraveghere influenţează considerabil bunăstarea şi productivitatea bovinelor. Cei doi factori sunt condiţii de bază pentru o utilizare optimă a potenţialului efectivului de animale. O proiectare eficientă a construcţiei de fermă şi a echipamentului, alături de accesul facil şi neobstrucţionat la fiecare animal, permite realizarea supravegherii şi activităţilor zilnice de rutină fără consum inutil de muncă.

    Procesul de planificare

    Se recomandă ca planul de producţie al fermei să fie bazat pe ciclul de producţie al bovinelor, respectiv, de la naştere până la părăsirea ferrnei.

    În activitatea de planificare, trebuie să se acorde o atenţie specială următoarelor aspecte:

  • Administrarea furajelor şi asigurarea accesului fiecărei bovine la hrană
  • Inspectarea aleilor de furajare, silozului de furaje, hrănitorilor automate, adăpătorilor cu clapetă, jgheburilor de adăpare etc.
  • Curăţarea zonelor de odihnă şi a aleilor
  • Monitorizarea şi înregistrarea evoluţiei stării de sănătate şi a producţiei fiecărui animal
  • Supravegherea procesului de fătare
  • Sarcinile de rutină precum inseminarea, teste de gestaţie, tăierea coamelor, aplicarea crotalilor, mutarea animalelor, controlul medical şi îngrijirea ugerului, igiena ongloanelor, recoltarea probelor de sânge, evaluarea parametrilor corporali şi cântărirea etc.
  • Manipularea şi tratarea animalelor bolnave
  • Supravegherea sistemelor de alarmă conectate la sistemele automate de furajare şi de muls, a activităţii sistemelor de monitorizare, apometrelor etc.

    Pentru controlul consumului furajer, detectarea eficientă a estrului etc., este mai avantajos ca efectivul de bovine să fie împărţit în grupuri funcţionale. Astfel, grupurile şi indivizii pot fi mai uşor ţinute sub observaţie.

    Curăţarea zonei de odihnă şi a aleilor este o condiție esenţială pentru un muls igienic. Curăţarea ugerului şi a mameloanelor înainte de muls necesită mult mai mult timp decât curăţarea zonei de odihnă. Aceasta din urmă este foarte importantă mai ales dacă se utilizează un robot de muls, deoarece nu există posibilitatea ca vacile murdare să fie curăţate manual înainte de muls.

    Zona de odihnă trebuie inspectată şi curăţată de mai multe ori într-un interval de 24 de ore. Este mai practic ca efectuarea curăţeniei şi distribuirea aştemutului să se facă în timp ce vacile sunt mulse sau nu au acces în zona de odihnă.

 [space]

Extras din manualul „Sisteme de adăpost pentru bovine- volumul 1, Standarde de ferme” elaborat în cadrul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS), UMP MAKIS – MAPDR 04/QCBS/2008

Top vanzari

0