Informatii Adapost pasari

Informatii adapost pasari

    Găini ouătoare crescute în baterii neîmbunătăţite

    Directiva Consiliului 1999/74/CE din 19 iulie 1999 pentru stabilirea standardelor minime pentru protecţia găinilor ouătoare, transpusă în legislaţia românească prin Ordinul ANSVSA nr. 73 din 15 august 2005 stipulează următoarele: “De la 1 ianuarie 2012, utilizarea bateriilor neîmbunătăţite deja existente pentru producţia de ouă este ilegală”.

    Este important să se sublinieze că de la 1 ianuarie 2003 chiar şi bateriile neîmbunătăţite existente trebuie să răspundă următoarelor cerinţe:

 • Să asigure cel puţin 550 cm2 spaţiu în baterie pe cap de găină ouătoare;
 • Să asigure cel puţin 10 cm front de furajare pe cap de găină ouătoare;
 • Să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două adăpători cu pahar colector în fiecare cuşcă;
 • Să aibă cel puţin 40 cm înălţime a cuştii la peste 65% din suprafaţa cuştii şi nu mai puţin de 35 cm în orice punct.
 • La pardoseli cu suprafaţa înclinată, panta nu trebuie să depăşească 14% şi bateriile trebuie prevăzute cu dispozitive de scurtare a ghearelor.

    Găini ouătoare crescute în baterii îmbunătăţite

    De la 1 ianuarie 2012, creşterea găinilor ouătoare în baterii se poate face numai în sisteme de baterii îmbunătăţite. Bateriile îmbunătăţite trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

 • Să asigure cel puţin 750 cm² de spaţiu în cuşcă pe cap de găină ouătoare, din care 600 cm² suprafaţă utilizabilă şi cel puţin 45 cm înălţime în cuşcă;
 • Suprafaţa totală în cuşcă trebuie să fie de minim 2.000 cm²;
 • Să asigure cel puţin 12 cm front de furajare pe cap de găină ouătoare;
 • Să existe cel puţin două adăpători prin picurare sau două adăpători cu pahar colector în fiecare cuşcă;
 • Înclinaţia pardoselii nu trebuie să depăşească 14%;
 • Să fie dotate cu stinghii de odihnă, asigurându-se minim 15 cm de stinghie per pasăre;
 • Să fie dotate cu un cuibar şi o zonă cu aşternut, iar înălţimea cuştii deasupra cuibarului şi a zonei cu aşternut trebuie să fie de minim 20 cm;
 • Să existe o alee cu lăţimea minimă de 90 cm între liniile de baterii;
 • Distanţa dintre pardoseală şi baza unui nivel al bateriei trebuie să fie de cel puţin 35 cm;
 • Să fie prevăzute cu dispozitive de scurtare a ghearelor.

    Găini ouătoare în sisteme ecologice

    Producătorii de ouă ecologice trebuie să îndeplinească o serie de condiţii, dintre care:

 • Ouăle pot fi marcate ca fiind produs ecologic dacă ferma este “autorizată”. Autorizarea şi controlul anual trebuie efectuate de către un organism de control naţional, în conformitate cu reglementările UE menţionate mai sus
 • Numărul de găini ouătoare dintr-un adăpost (efectivul) nu poate depăşi 3.000 de capete;
 • În sisteme ecologice găinile nu pot fi ţinute în baterii;
 • În sistemele ecologice găinile trebuie să aibă acces liber în padoc/spaţii exterioare cel puţin o treime din perioada de viaţă;
 • Cel puţin o treime din suprafaţa netă a adăpostului trebuie să fie cu aşternut;
 • Densitatea maximă în adăpost este de 6 găini ouătoare pe m² de suprafaţă netă;
 • Densitatea maximă în padoc/(spaţiile exterioare) este de 2.500 găini ouătoare pe hectar;
 • 95% din hrana de origine agricolă trebuie să fie ecologică. Începând cu 1 ianuarie 2012 furajele trebuie să fie 100% ecologice;
 • Este interzisă utilizarea de tratamente preventive;
 • Este interzisă utilizarea de “aditivi” sintetici şi produse care conţin OMG;
 • Debecarea este permisă doar în cazul unor probleme care afectează bunăstarea;
 • Minim 18 cm de stinghie de odihnă pe cap de găină;
 • Minim 1 cuibar la 7 găini sau 120 cm² suprafaţă de cuibar în cuibarele colective.

Extras din manualul „Sisteme de adăpost pentru păsări- volumul 1, Standarde de ferme” elaborat în cadrul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS), UMP MAKIS – MAPDR 04/QCBS/2008

[space]

      Sisteme de adăpare păsări

    RoFerme este specializată în sisteme de adăpare pentru păsări. Sistemele noastre de adăpare sunt proiectate, în primul rând, pentru a furniza păsărilor suficientă apă curată. Aceste sisteme reprezintă o soluție economică pentru crescătorii de păsări deoarece toate echipamentele sunt de calitate, ușor de curățat și necesită doar o întreținere ușoară.

    Sistemele închise pentru adăpare sunt mai igienice decât cele deschise, asigurând un mediu de creștere mai propice pentru păsări dar cu toate acestea, RoFerme furnizează și sisteme de adăpare deschise cum ar fi: adăpătoarea tip fântână (GM 10073) sau adăpătoarea păsări(GM 10041-6).

    Sistemele de adăpare RoFerme sunt potrivite pentru mai multe tipuri de păsări, dar folosirea lor trebuie aleasă cu atenție în funcție de mai mulți factori, explicați puțin mai jos.

    Avantajele sistemelor închise de adăpare pentru păsări:

 • Igienă îmbunătățită;
 • Temperatura optimă a apei;
 • Risipă minimă de apă;
 • Sistem ușor de curățat, întreținere ușoară și comoditate în exploatare;
 • Prezența a suficiente puncte de adăparea pentru păsările din adăpost;
 • Gunoiul de grajd care rezultă în urma exploatării este în mare parte uscat;
 • Umiditate scăzută, ceea ce conduce la reducerea emisiilor de amoniac din adăpost;
 • Posibilitatea de adăugare cu ușurință a medicamentelor și aditivilor.

    Dimensiunile sistemului de alimentare cu apă trebuie să se stabilească în funcţie de un nivel maxim al consumului de apă zilnic de 3.500 litrii / 10.000 pui de carne. Valoarea porneşte de la premisa unui consum de furaje de 190 grame/pasăre la vârsta de 42 de zile. Se consideră că la un raport apă-furaje de 1,8, consumul de apă estimat este de aproximativ 3.500 litri la 10.000 de pui carne.

    Cum funcționează sistemul?

    Sursa principală de apă din fermă constituie și sursa de apă a sistemului de adăpare pentru păsări. La intrarea în fiecare hală, se montează un apometru pentru înregistrarea consumului de apă pe hală (3). Presiunea apei trebuie redusă la aproximativ 1,5 – 2 bar, printr-un reductor de presiune principal (1), prevăzut cu un filtru încorporat (2) în reductor sau care va fi montat separat. Filtrul de apă contribuie la funcționarea optimă a niplurilor picurătoare și prevenirea înfundării acestora. Impuritățile care ajung în sistemele de alimentare cu apă sunt principalele motive care conduc la viitoare probleme ale sistemului de adăpare. Opțional, kit-ul pentru apă poate avea un by-pass (5) pentru montarea dozatorului de medicamente, necesar pentru adăugarea în apă a medicamentelor și / sau a vitaminelor. Presiunea din sistem se măsoară cu ajutorul manometrelor (4).

Unitate de alimentare cu apa

1. Reductor de presiune cu manometru pentru presiunea de intrare, 1,5 – 4 bari

2. Filtru de apă / filtru care poate fi curăţat

3. Apometru de mare precizie

4. Manometru pentru presiunea la ieşire

5. By-pass pentru montarea dozatorului de medicamente

    Apa filtrată este dirijată printr-un sistem de conducte (6 și 7) către un alt reductor de presiune (8) care se regăsește la începutul fiecărei linii de adăpare. Acest reductor coboară presiunea din sistem pentru funcționarea optima a niplurilor picurătoare. Presiunea din țeava cu nipluri, poate fi verificată prin vizualizarea nivelului apei din dispozitivul de capăt al linie adăpare (9). Acum apa este disponibilă pentru toate păsările din adăpost prin intermediul niplurilor sau a tăvițele adăpătoare.

Sistem de alimentare cu apa ferme pasari

    Niplurile picurătoare sunt montate într-o țeavă din PVC (cu profil rotund sau pătrat), numărul de nipluri depinzând de numărul și tipul păsărilor din adăpost precum și de numărul de linii de adăpare. Teava pe care sunt montate niplurile este conectată prin cleme speciale de prindere de o țeavă sau profil din aluminiu pentru stabilizare. De asemenea, deasupra țevii pentru stabilizare se poate monta un sistem care să împiedice cățărarea păsărilor pe acestea, astfel evitându-se riscul încovoierii sau ruperii acestora din cauza greutății. Liniile de adăpare sunt suspendate de tavan cu ajutorul unui sistem de trolii-sfoară-scripeți, punctele de suspendare trebuie să se regăsească la o distanță de cel puțin 3 metri unul de celălalt. Liniile de adăpare se ridică complet pentru dezinfecție atunci când un lot de păsări este scos din adăpost.

    Tabelele următoare vă indică ce nipluri picurătoare sunt potrivite pentru tipul de pasăre avut, precum și numărul recomandat de păsări pe niplu. Numărul de păsări pe adăpătoare și alegerea niplului pot suferi abateri în funcție de tipul adăpostului, condițiile climatice și / sau reglementările naționale.

Creșterea în cuști

Pentru creșterea păsărilor în cuști, următoarele nipluri se utilizează doar împreună cu tăvițe pentru picurare

Cod articol Denumire Păsări/Niplu Debit apă/min la o presiune de 0.02 bar [ml]
Găini ouătoare
GM 10010 Niplu picurător păsări 6-8 80
GM 10011 Niplu picurător păsări 70
GM 10022 Niplu picurător păsări 70

 

 

Creșterea la nivelul solului

Pentru creșterea la nivelul solului, următoarele nipluri se folosesc fără tăvițe pentru picurare

Cod articol Denumire Păsări/Niplu Debit apă/min la o presiune de 0.02 bar [ml]
Pui (până la 8 săpt.) Pui de rață
GM 10025 Niplu picurător păsări 12-15 6-8 35

 

Pentru creșterea la nivelul solului, următoarele nipluri se folosesc cu tăvițe pentru picurare

Cod articol Denumire Păsări/Niplu Debit apă/min la o presiune de 0.02 bar [ml]
Pui (până la 8 săpt.) Pui pentru carne Ouătoare (creștere liberă) Păsări adulte
GM 10010 Niplu picurător păsări 8-10 6-8 80
GM 10012 Niplu picurător păsări 15-18 15-18 8-10 6-8 70
GM 10022 Niplu picurător păsări 8-10 6-8 70

 

Inaltime adapare pasari

 

SFATURI PENTRU INSTALAREA CORECTĂ

 • În timpul instalării sistemului de adăpare, incinta și materialele utilizate trebuie să fie curate pentru a se preveni introducerea mizeriei în sistem.
 • Imediat după sursa principală de apă se montează un reductor principal de presiune și un filtru pentru o funcționare optimă a niplurilor și prevenirea blocării acestora cu murdărie.
 • Dacă pentru alimentarea cu apă se folosește un rezervor principal improvizat, presiunea care se va lua în calcul va fi proporțională cu înălțimea la care este montat rezervorul și cantitatea de apă din bazin.
 • Pentru curățarea sistemului de adăpare, nu utilizați substanțe de curățare agresive. Totuși, trebuie să existe posibilitatea de a folosi dezinfectanţi din grupul oxidanţilor sau agenţi din categoria cloramină / hipoclorit, precum clor sau diferiţi compuşi pe bază de iod. În plus, este important să se ia în calcul faptul că se vor folosi diferite tipuri de detergenţi şi acid citric sau substanţe similare pentru curăţarea depunerilor de calcar.
 •  Sistemul de adăpare trebuie să reziste la curăţarea cu jet de mare presiune şi la decontaminarea ulterioară.
 • Conducția electrică a apei la 25 ° C trebuie să fie mai mică de 500 µS / cm.
 • Pentru funcționarea optimă a niplurilor picurătoare, conținutul de fier al apei trebuie să fie mai mică de 0,05 mg / l.
 • Lungimea maximă a liniei pentru un reductor de presiune început este de 20 de unități (20 x 3 = 60 metri).
 • Pentru liniile mai lungi de 20 de unități, există două opțiuni: fie montarea unui alt reductor de presiune de mijloc sau două linii de adăpare diferite, una în continuarea celeilalte, fiecare cu un reductor de presiune început. Cele două linii pot fi ridicate/coborâte cu același sistem de troliu.
 • Numărul total de linii de adăpare trebuie să fie egal cu numărul de linii de furajare, plus unu (linile de furajare trebuie să aibă linii de adăpare în ambele vecinătăți).
 • Distanța maximă dntre două punctele de suspensie este de 3 metri. Când linia de adăpare este folosită ca stinghie, intervalul maxim dintre punctele de suspensie este de 2,5 metri.
 • Asigurați-vă că liniile de adăpare sunt suspendate la același nivel, pentru a evita intrarea aerului în sistem. Dacă pardoseala este înclinată (mai mult de 40 cm diferență de nivel de la un capăt la celălalt), este necesară montarea unui reductor de presiune intermediar.
 • Niplurile și tăvițele trebuie să atârne liber și să nu atingă gunoiul.
 • În momentul în care adăpostul este gol, apa trebuie golită din întregul sistem de adăpare.
 • În caz de funcționare necorespunzătoare a sistemului de adăpare, contactați imediat furnizorul / producătorul. Garanția își pierde valabilitatea în caz de utilizare necorespunzătoare sau în cazul în care instrucțiunile de montare nu sunt urmate.

 

Linie de adapare ferme de pasari

1. Reductor de presiune început

2. Niplu picurător

3. Țeavă PVC pentru nipluri (cu profil rotund sau pătrat), lungime 3 metri

4. Țeavă galvanizată pentru stabilizare

5.  Cleme speciale de prindere (țeavă PVC-țeavă galvanizare-tavan)

6. Conector țevi

7. Coliere prindere

8. Tăviță pentru niplu

9. Cablu anti-cățărare

10. Clemă prindere cablu anti-cățărare

11. Piesă intermediară clemă

12. Cârlig prindere

13. Dispozitiv capăt linie adăpare ( verificare presiune, evacuare aer, evacuare apă)

14. Cablu oțel sau poliester, 4 mm

15. Scripete plastic

16. Dispozitiv prindere tavan

17. Bridă prindere cablu

18. Clemă prindere cablu suspendare

19. Cablu din oțel pentru suspendare linie de adăpare

20. Scripete principal

21. Vinci cu mecanism frînare

22. Placă fixare perete

23. Arc prindere cablu anti-cățărare

24. Reductor presiune apă pentru capăt linie

 

Top vanzari

0