Informatii Adapost ovine

Informatii adapost ovine

    Principala funcţie îndeplinită de adăpostul pentru ovine este să protejeze animalele împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile. Este recomandat ca adăpostul să fie realizat astfel încât să asigure un microclimat adecvat, spaţiu de mişcare, acces uşor şi corespunzător la furaje, apă şi padocuri (ţarcuri) în aer liber, o bună ventilare, fără curenţi de aer dăunători, şi o suprafaţă suficientă a boxelor.

    Ovinelor trebuie să li se asigure condiţii care să nu le afecteze sănătatea, să nu producă răniri sau suferinţă şi să permită mişcarea liberă a animalelor (în special libertatea de a se culca, de a se odihni şi de a se ridica) şi contactul vizual cu alţi indivizi din aceeaşi specie. Boxele, echipamentul şi fitingurile trebuie să fie fabricate din materiale care nu dăunează sănătăţii animalelor, uşor de curăţat şi decontaminat. Pardoseala adăpostului trebuie să fie netedă, dar nu alunecoasă, rezistentă, plană şi stabilă. Pentru a obţine rezultate bune, echipamentele din adăpost ar trebui să permită împărţirea animalelor pe grupe, pe criterii de productivitate. Adăpătorile se construiesc şi se instalează astfel încât să îndeplinească condiţiile de igienă şi să reducă riscul de îngheţ al apei.

    De asemenea, este necesar ca temperatura, circulaţia aerului, cantitatea de praf, umiditatea relativă a aerului şi concentraţia gazelor să fie menţinute la nivele care nu dăunează sănătăţii animalelor din adăpost.

    Oile scoase la păşunat trebuie protejate împotriva acţiunii condiţiilor meteorologice nefavorabile şi a prădătorilor. Pentru mieii nou-născuţi lipsiţi de forţă este de preferat să se asigure în interiorul adăpostului boxe speciale echipate cu sisteme de încălzire.

    Echipamente din adăposturile pentru animale

    De-a lungul ciclului de producţie, sistemele de adăpost pentru ovine suferă o serie de transformări. Turma trece prin acelaşi ciclu de producţie şi de aceea structura adăpostului ar trebui să fie adaptabilă pentru diversele etape de creştere şi exploatare a ovinelor.

    Instalaţiile şi echipamentele din adăpostul pentru ovine pot fi montate într-un nou adăpost sau într-o construcţie mai veche, adaptată pentru necesităţile ovinelor.

    Aleile de furajare

    Aleile de furajare pot fi concepute în proiectul de construcţie ca elemente fixe. Aleile de furajare ar trebui să fie suficient de late astfel încât să permită accesul tractoarelor cu încărcătoare sau cu remorcă tehnologică amestecătoare pentru furaj unic. Lăţimea minimă a aleii este de 3 metri. Aleile pot fi executate ca o singură alee cu hrănitoare laterale plasate transversal. În loc de o alee cu hrănitoare laterale se pot proiecta două alei. Această soluţie este aplicabilă de obicei la o construcţie cu o lăţime de 15,8 m. De asemenea, este posibil să se execute mai multe alei în interiorul adăpostului sau în exterior, într-o zonă acoperită. Aleile de furajare pot fi plasate cu 0-40 cm mai sus decât fundul zonei de odihnă.

    Accesul la apă

    Ovinele trebuie să aibă acces la apă potabilă curată, atât în adăpost cât şi pe păşune. Cantitatea de apă necesară zilnic pe cap de animal este de circa 5-8 litri, cerinţele fiind mai mari în perioada de alăptare. Apa poate fi furnizată în jgheaburi sau în adăpători automate. În tabelul de mai jos sunt prezentate recomandările pentru amplasarea echipamentelor de adăpare. Numărul de animale pe adăpătoarel/jgeab poate creşte dacă o adăpătoare/jgheab deserveşte 2 boxe.

Informatii adapost ovine 1

    Jgheaburile de apă şi adăpătorile se instalează astfel încât să se evite contaminarea apei cu excrementele animaliere.

    În construcţiile fără izolaţie termică sau în adăposturile cu risc de îngheţ, instalaţia de alimentare cu apă trebuie să fie rezistentă la îngheţ. O altă variantă este verificarea şi schimbarea apei de câteva ori pe zi în perioadele de îngheţ

    Sistemul de alimentare cu apă se protejează de îngheţ prin:

  • Încălzirea apei
  • Izolarea conductelor şi a jgheaburilor
  • Circulaţia apei.

    Apa care circulă în conducte se poate încălzi folosind o rezistenţă electrică montată pe conducte sau în conducte. De asemenea, apa poate fi încălzită înainte de a fi furnizată prin conducte. În condiţiile din România, este recomandat să se combine toate cele 3 soluţii: încălzirea, izolarea şi circulaţia apei.

    Sistemul de alimentare cu apă poate fi flexibilizat dacă se folosesc adăpători instalate pe panourile de gard sau jgheaburi de apă puse pe aşternut.

 [space]

Extras din manualul „ Sisteme de adăpost pentru ovine – Standarde de fermă” elaborat în cadrul proiectului Modernizarea Sistemului de Informare si Cunoastere in Agricultura (MAKIS), UMP MAKIS – MAPDR 04/QCBS/2008

Top vanzari

0