Ovine

Măsuri pentru controlul febrei catarale (boala limbii albastre)

    La nivel european, măsurile specifice pentru controlul și eradicarea bolii limbii albastre sunt stabilite prin Directiva 2000/75/CE. Măsurile de combatere și eradicare a bolii includ controlul vectorilor, (folosirea de insecticide în spațiile cu animale și zonele în care trăiesc aceste insecte, aplicarea de insecticide pe corpul animalelor, utilizarea capcanelor și a plaselor pentru tântari, etc), restricții la mișcările rumegătoarelor din zonele afectate (unde vectorul este prezent) în regiunile neinfectate și utilizarea vaccinurilor.

    În ceea ce privește controlul vectorilor, criteriile pentru încadrarea unui stabiliment în categoria celor protejate împotriva vectorilor se regăsesc în Anexa II a Regulamentului 456/2012 al Comisiei Europene referitor la normele de punere în aplicare a Directivei 2000/75/CE a Consiliului în ceea ce privește combaterea, monitorizarea, supravegherea febrei catarale ovine, precum și restricțiile privind deplasările unor animale din specii receptive la aceasta.

    Astfel, o unitate protejată împotriva vectorilor trebuie să îndeplinească cel puțin următoarele condiții:

a)  să dispună de bariere fizice adecvate la punctele de intrare și ieșire;

b) orificiile unității protejate împotriva vectorilor trebuie controlate împotriva vectorilor prin site de dimensiuni adecvate, care trebuie impregnate cu regularitate cu un insecticid aprobat conform instrucțiunilor producătorilor;

c)  în incinta și în împrejurimile unității protejate împotriva vectorilor, trebuie efectuate supravegherea și controlul vectorilor;

d)  trebuie luate măsuri pentru limitarea sau eliminarea ariilor de reproducere a vectorilor din vecinătatea unității protejate împotriva vectorilor;

e)  trebuie să existe proceduri standard de operare, inclusiv descrieri ale sistemelor de rezervă și de alarmă, pentru operarea unității protejate împotriva vectorilor și pentru transportul animalelor până la locul de încărcare.

    Din punct de vedere financiar nu este întotdeauna fezabil de a se proiecta și construi adăposturi pentru animale care să fie protejată împotriva vectorilor care transmit virusul febrei catarale și, prin urmare, este de așteptat ca, în majoritatea cazurilor, o clădire existentă să fie modificată pentru a îndeplini cerințele necesare. În acest caz, este de preferat o clădire cu pereți de jur împrejur și un acoperiș care acoperă întreaga clădire. Un grajd deschis, chiar și atunci când este acoperit cu plase, este mult mai dificil de a fi protejat de culicoide (musculițe înțepătoare). O altă opțiune este de a se construi o unitate protejată împotriva vectorilor care transmit virusul limbii albastre ca un compartiment distinct în interiorul grajdului deja construit.

 Măsuri pentru controlul febrei catarale1

Să dispună de bariere fizice adecvate la punctele de intrare și ieșire

    Scopul principal al unităților protejate împotriva vectorilor este de a preveni intrarea culicoidelor în interior și de a evita contactul cu animalul gazdă. Amenințarea principală vine din afara unității; prin urmare, unitățile trebuie să fie închise suficient de bine pentru a preveni acest lucru.

    O opțiune sigură este de a instala un sistem dublu de uși. Camera dintre uși trebuie să fie suficient de mare pentru a putea găzdui orice persoană sau animal care intra sau iese din clădire în timpul perioadei în care vectorii nu sunt activi. Ușa interioară și cea exterioară nu trebuie să fie deschise simultan în același timp. Pentru securitate sporită, o capcană sau un dispozitiv de electrocutare insecte ar putea fi montat în spațiul dintre uși.

    Sistemele alternative sau suplimentare, cum ar fi o ventilație cu presiune prin utilizarea „perdelelor de aer” care suflă cu putere aerul sunt, de asemenea, eficiente.

Măsuri pentru controlul febrei catarale2

 Perdea de aer

Orificiile unității trebuie controlate împotriva vectorilor prin site de dimensiuni adecvate, care trebuie impregnate cu regularitate cu un insecticid aprobat conform instrucțiunilor producătorilor

    În UE, marea majoritate a produselor utilizate pentru controlul culicoidelor folosesc componenți activi de piretroid sintetic , ca urmare a retragerii autorizațiilor de insecticide apartinând altor familii de chimicale (de exemplu compușilor organici clorurați, organofosfați și carbamați). Din păcate, studiile de eficacitate au fost în mare parte realizate pe alți dăunători (muște și căpușe) și, prin urmare, efectele asupra culicoidelor nu sunt clare. Desigur, trebuie să ne asigurăm că produsul este sigur pentru a fi utilizate în adăposturile pentru animale, pentru animalele precum și pentru persoanele care manipulează sau/și aplică aceste insecticide. Tratamentul cu insecticid nu trebuie să fie efectuate mai des decât recomandările producătorului deoarece utilizarea mai frecventă sau folosirea in supradoze ar putea conduce la o toxicitate crescută, fără a aduce vreun beneficiu suplimentar.

    Perdelele utilizate împotriva țânțarilor (de obicei, cu ochiuri de 5 mm) sunt ineficiente pentru că culicoidele sunt mai mici ca dimensiuni și este nevoie de o plasă mai fină. Acest lucru poate reprezenta o problemă importantă pentru asigurarea unei ventilații corespunzătoare a grajdului. Materialul din care este confecționată perdeaua este important. Din experiență de lucru se preferă nailon-ul deoarece, în general, efectul insecticidului aplicat în interior durează mai mult.

    În afară de utilizarea perdelelor pentru protecție a fost, de asemenea, sugerată utilizare în dreptul ferestrelor a unor plase suplimentare de protecție impregnate cu insecticid, aflate la o distanță de 1,5 sau 2 metri de acestea.

    Ca o măsură suplimentară, utilizarea de vopsea cu caracter repelent de lungă durată (cum ar fi Inesfly) ar putea fi aplicată pe pereții grajdului.

 Măsuri pentru controlul febrei catarale3

Perdea impregnată

În incinta și în împrejurimile unității trebuie efectuate supravegherea și controlul vectorilor

    Reglementările din acest domeniu menționează faptul că eficacitatea măsurilor trebuie verificată cu ajutorul unor capcane montate în interiorul ariei protejate, de cel puțin trei ori pe parcursul perioadei de activitate a vectorilor (la începutul, în timpul și la sfârșitul perioadei). Perioada de protecție necesară, se referă la numărul de zile în care animalele trebuie să fie protejate împotriva atacurilor -cel puțin 14, 28 sau 60 de zile, conform Anexei III din Regulamentul CE 456/2012.

    Potrivit specialiștilor, capcanele folosite ar trebui să fie cu lumină ultravioletă, special concepute sau recomandate pentru prinderea culicoidelor (de exemplu OVI sau modele CDC). Capcanele standard, care sunt utilizate pentru prinderea muștelor mari nu sunt prevăzute cu o unitate de aspirație.

Măsuri pentru controlul febrei catarale4

Capcană pentru prinderea culicoidelor

    În ceea ce privește poziționarea capcanelor, se recomandă ca acestea să fie montate în interiorul și exteriorul grajdului cât și în camera dintre ușiile duble (dacă aceasta există). Lumina capcanei va fi mai eficientă între ușile duble din cauza izolării și a lipsei altor surse de lumină pentru perioade lungi de timp. Eficacitatea capcanelor în grajd va varia foarte mult din cauza surselor de lumină concurente, apropierea de animale, etc

    Așa cum este descris în Anexa Regulamentului, frecvența de operare a capcanelor pentru vectori trebuie să fie de minim trei ori pe zi – la inceputul, în timpul și la sfârșitul perioadei de activitate.Cu toate acestea, specialiștii susțin utilizarea continuă a capcanelor de-a lungul întregii perioade de activitate a vectorilor.

Trebuie luate măsuri pentru limitarea sau eliminarea ariilor de reproducere a vectorilor din vecinătatea unității

    Identificarea locurilor dintr-o fermă în care se înmulțesc culicoidele, necesită mult timp și experiență. În prezent, locurile de depunere a larvelor și înmulțire sunt descrise ca fiind cele care conțin substanțe organice provenite din descompunerea vegetației (de multe ori folosit ca și compost), sol contaminat cu dejecții animale, depozite dejecții și o serie de habitate umede – apă stătătoare și zone mlăștinoase. Managementul adecvat și regulat al deșeurilor / gunoiului de grajd este încurajat pentru a reduce habitatele care pot fi utilizate pentru depunerea larvelor.

Măsuri pentru controlul febrei catarale5

Îndepărtați și acoperiți dejecțiile

    În plus, golirea apei din jgheaburi, bazinele cu apă și menținerea uscată a spațiilor cu animale, previn dezvoltarea larvelor.

Măsuri pentru controlul febrei catarale6

Existența procedurilor standard de operare

    Termenul de „proceduri standard de operare” se referă la un set de instrucțiuni scrise care documentează o rutină sau activitate repetitivă. Dezvoltarea și utilizarea acestor proceduri standard sunt importante deoarece descriu modul de efectuare a tuturor etapele necesare protecției contra vectorilor.

    În afară de procedurile de operare, procedurile pentru transportul animalelor de la locul de încărcare până la cel de descărcare sunt, de asemenea, foarte importante. Transportul animalelor ar trebui să aibă loc într-o perioadă din zi cu activitate scăzută din partea vectorilor, în cazul în care este posibil în plină zi. Vehiculele de transport trebuie să fie plasate cât mai aproape de ușa grajdului iar animalele trebuie să fie tratate cu insecticide.

Sursă : http://ec.europa.eu/food/animal/diseases/controlmeasures/docs/guidance_document_vpe_7068_2012_en.pdf